เริ่มต้นเพียง 8 USD/ท่าน
ไม่มีความเสี่ยง:
รับประกันการคืนเงิน 100%
ไม่ยุ่งยาก:
ไม่ต้องหนังสือเดินทางไป ไม่ต้องต่อคิวที่สถานทูต
รวดเร็ว:
ระยะเวลาดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง
เข้าถึงได้:
ออนไลน์ 100% ส่งและรับทางอีเมล
ยื่นวีซ่า On Arrival เวียดนาม
Page 1 of 1
 • พื้นฐานทางกฎหมาย
  Apr
  13
  2017
  พื้นฐานทางกฎหมาย

  พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับวีซ่า On Arrival เวียดนามที่สนามบินนานาชาติของเวียดนาม: กฎหมายในการเข้าออกประเทศและการอยู่อาศัยของชาวต่างชาติในประเทศเวียดนาม (No. 24/2000/PL-UBTVQH10 ของวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2543) ได้อนุมัติและลงนามเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2543 โดยนาย หน่ง ดึ๊ก หมั่น – ประธานรัฐสภาเวียดนาม โดยมีเนื้อความว่า มาตรา 2.-  2.1. หน่วยงานและองค์กรในเวียดนาม หน่วยงานและองค์กรต่างชาติในเวียดนาม รวมถึงองค์กรนานาชาติ พลเมืองเวียดนามและชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยในเวียดนามอย่างถูกกฎหมาย สามารถเชิญชาวต่างชาติเข้ามายังเวียดนามได้ 2.2. หน่วยงาน องค์กร และบุคคลที่เชิญชาวต่างชาติเข้ามาประเทศเวียดนามต้องมั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การนำชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศเวียดนาม ต้องแน่ใจว่าประเด็นทางการเงินและการให้ความร่วมมือของชาวต่างชาติเป็นไปตามข้อกำหนดหน่วยงานภายในประเทศในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวต่างชาติ กฤษฎีกา No. 21/2001/ND-CP ของวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 มีรายละเอียดคือ มีการอนุมัติและลงนามใช้กฎหมายการเข้าออกประเทศและการอยู่อาศัยของชาวต่างชาติในเวียดนามโดยนายกรัฐมนตรี ฟาน วัน ขาย โดยมีข้อความว่า: มาตรา 5.- 5.1. หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการรับแขกชาวต่างชาติเข้ามายังเวียดนามโดยการเชิญของคณะกรรมการกลางพรรค... read more »

 • การเปิดเผยข้อมูล
  Apr
  13
  2017
  การเปิดเผยข้อมูล

  โปรดทราบว่าเราไม่ใช่เว็บไซต์ของสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือรัฐบาล เราเป็นเว็บไซต์ที่ดำเนินการในรูปแบบบริษัท ไม่ใช่ของรัฐบาล เราดำเนินการในนามของท่านเพื่อให้ได้หนังสืออนุมัติวีซ่าและคิดค่าบริการนอกเหนือจากค่าบริการที่ทางราชการเรียกเก็บที่สนามบิน อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมของเราถูกกว่าค่าใช้จ่ายที่ต้องขอวีซ่ากับทางสถานทูตหรือสถานกงสุล ยกตัวอย่างเช่น: วีซ่าเข้าออกครั้งเดียวระยะเวลา 1 เดือน: $8 (ค่าบริการ) + $25 (ค่าธรรมเนียมทางการเมื่อเดินทางถึง) วีซ่า On Arrival เวียดนามได้รับการแนะนำโดย TripAdvisor และฟอรั่มท่องเที่ยวอื่น ๆ อีกมากมายว่าเป็นวีธีการทางเลือกในการขอวีซ่าเวียดนามโดยไม่ต้องเดินทางไปและต่อคิวที่สถานทูต  นอกจากนี้ สถานทูต / สถานกงสุลของเวียดนามบางแห่งเองก็นำเสนอบริการวีซ่า On Arrival ด้วยเช่นกัน เช่น สถานทูตเวียดนามในแคนาดา ออสเตรเลีย… สถานทูตเวียดนามหลายแห่งที่กล่าวว่าสถานทูตเวียดนามมีอำนาจเพียงผู้เดียวในการรับผิดชอบการออกวีซ่าเวียดนามและไม่แนะนำวีซ่า On Arrival หรือวีซ่าออนไลน์นั้น การที่สถานทูตเหล่านี้ได้ทำบัญชีรายชื่อเว็บไซต์ของเราและกล่าวว่าเราหลอกลวงนั้น ไม่ยุติธรรมและไม่เป็นความจริง วีซ่า On Arrival เปิดแนวทางใหม่ในการขอวีซ่าเข้าเวียดนามในประเทศที่ไม่มีสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศเวียดนาม

 • รับประกันความพอใจหรือการคืนเงิน 100%
  Apr
  13
  2017
  รับประกันความพอใจหรือการคืนเงิน 100%

  นโยบายการคืนเงินของเราใช้ได้กับวีซ่าท่องเที่ยวการเข้าออกครั้งเดียวระยะเวลา 1 เดือนและวีซ่าท่องเที่ยวการเข้าออกหลายครั้งระยะเวลา 1 เดือนในกรณีดังต่อไปนี้: ✓เราจะคืนเงิน 100% หากท่านไม่พึงพอใจกับการบริการของเรา ✓เราจะคืนเงิน 100% หากเราดำเนินการผิดพลาดในการยื่นขอวีซ่าของท่าน หรือ ยื่นขอวีซ่าให้ท่านใหม่อีกครั้งโดยไม่มีคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ✓เราจะคืนเงิน 100% หากการยื่นวีซ่าของท่านถูกปฏิเสธโดยกรมตรวจคนเข้าเมืองเวียดนาม ระยะเวลาในการคืนเงิน * เงินที่คืนจะคืนให้กับบัตรเครดิต/เดบิตของท่านภายใน 7 วันหรือน้อยกว่า ขึ้นอยู่กับธนาคารของท่าน * การคืนเงินจะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ใน 1-2 วันหากท่านชำระผ่านทาง PayPal.com สถานทูตเวียดนามหลายแห่งที่กล่าวว่าสถานทูตเวียดนามมีอำนาจเพียงผู้เดียวในการรับผิดชอบออกวีซ่าเวียดนามและไม่แนะนำวีซ่า On Arrival หรือวีซ่าออนไลน์นั้น การที่สถานทูตเหล่านี้ได้ทำบัญชีรายชื่อเว็บไซต์ของเราและกล่าวว่าเราหลอกลวงนั้น ไม่ยุติธรรมและไม่เป็นความจริง เราก่อตั้งเมื่อปี 2007 ด้วยการให้บริการจัดการหนังสือก่อนอนุมัติวีซ่าเพื่อการรับวีซ่าที่สนามบินนานาชาติในเวียดนาม สำนักงานออกหนังสือก่อนอนุมัติวีซ่าและออกวีซ่าที่สนามบินมาจากกรมตรวจคนเข้าเมืองเวียดนาม (รัฐบาล) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เดินทางได้รับวีซ่าด้วยความยุ่งยากน้อยลง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่ไม่มีสถานทูตหรือสถานกงสุลเวียดนาม ลองใช้บริการกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริง เรายืนยันการคืนเงิน 100% หากท่านไม่พึงพอใจกับบริการหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการวีซ่า On Arrival ของเรา โปรดทราบว่าเราไม่มีนโยบายคืนเงินสำหรับการยื่นขอวีซ่าธุรกิจหรือการยื่นขอวีซ่าเร่งด่วน (สำหรับทั้งวีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่าธุรกิจ) ที่ยื่นกับเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น โปรดทราบว่าหากท่านต้องการยกเลิกการยื่นขอวีซ่าของท่านกับทาง www.visavietnam.in.th ท่านต้องติดต่อเราในทันที เพื่อป้องกันค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น... read more »

 • Page 1 of 1