หนังสืออนุมัติวีซ่าคืออะไร?

หนังสืออนุมัติวีซ่าคือหนังสือที่ได้รับการอนุมัติ ลงนาม และประทับตราแดงโดยกรมตรวจคนเข้าเมืองเวียดนาม (รัฐบาลเวียดนาม) แล้ว เพื่ออนุญาตให้ท่านขึ้นเครื่องและรับวีซ่า On Arrival ของท่านได้ที่สนามบินนานาชาติของเวียดนามทั้ง 4 แห่ง

– โดยทั่วไปแล้วจะมีการยื่นขอวีซ่าพร้อมกันหลายคนหรือสูงสุด 30 คนรวมกัน และชื่อของผู้ยื่นขอวีซ่าทั้งหมดจะได้รับการพิมพ์ออกมาบนหนังสือหนึ่งฉบับ หนังสือประเภทนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า

หนังสืออนุมัติวีซ่าหลายคนพร้อมกัน

หนังสืออนุมัติวีซ่าหลายคนพร้อมกัน

– หากท่านกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัย ท่านสามารถขอให้ทางเอเจนท์ส่งหนังสืออนุมัติส่วนบุคคลที่มีเฉพาะชื่อของท่าน และถ้าเป็นไปได้ อาจมีชื่อของสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน ๆ ที่เดินทางพร้อมกันกับท่านบนหนังสือฉบับเดียวกัน หนังสือประเภทนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หนังสืออนุมัติวีซ่าส่วนบุคคล

หนังสืออนุมัติวีซ่าส่วนบุคคล

พิมพ์ทั้งหมดของหนังสืออนุมัติ (ถ้าเป็นแบบสีจะดีกว่า แต่ไม่บังคับ) และอย่าลืมนำหนังสือติดตัวมาด้วย! บางสายการบินจะขอดูหนังสือดังกล่าวก่อนที่จะอนุญาตให้ท่านเช็คอินหรือขึ้นเครื่อง และท่านต้องใช้หนังสือนี้ที่เคาน์เตอร์วีซ่า On Arrival เมื่อท่านเดินทางถึงสนามบินในเวียดนาม

Tag: วีซ่าเวียดนาม

ตามข้อกำหนดของสรุปสัญญาระหว่างเวียดนามกับสหรัฐอเมริกา วีซ่าระยะเวลา 1 ปีที่ให้กับพลเมืองสหรัฐอเมริกาสำหรับการเข้าออกหลายครั้งนั้น อนุญาตให้พำนักได้สูงสุด 90 วันต่อการเข้าเวียดนามหนึ่งครั้ง
วีซ่าท่องเที่ยว

รับหนังสืออนุมัติเพื่อรับวีซ่า On Arrival เวียดนามที่สนามบินนานาชาติของประเทศเวียดนาม (สำหรับเที่ยวบินนานาชาติเท่านั้น)

วีซ่าธุรกิจ

รับหนังสืออนุมัติเพื่อรับวีซ่า On Arrival เวียดนามที่สนามบินนานาชาติของประเทศเวียดนาม (สำหรับเที่ยวบินนานาชาติเท่านั้น)

เริ่มต้นเพียง 8 USD/ท่าน
ไม่มีความเสี่ยง:
รับประกันการคืนเงิน 100%
ไม่ยุ่งยาก:
ไม่ต้องหนังสือเดินทางไป ไม่ต้องต่อคิวที่สถานทูต
รวดเร็ว:
ระยะเวลาดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง
เข้าถึงได้:
ออนไลน์ 100% ส่งและรับทางอีเมล
ยื่นวีซ่า On Arrival เวียดนาม