April 13, 2017
วีซ่าเวียดนาม

สัญชาติไทยต้องมีวีซ่าเข้าเวียดนามหรือไม่?

เนื่องจากเป็นพลเมืองของประเทศในสมาชิกอาเซียน (ASEAN) สัญชาติไทยสามารถพำนักในเวียดนามได้ 30 วันโดยไม่ต้องมีวีซ่า หากต้องการพำนักเป็นระยะเวลานานกว่า 30 วัน ต้องยื่นขอวีซ่าในการเข้าประเทศเวียดนาม

พลเมืองประเทศอื่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทย กรุณาอ่าน “รายชื่อประเทศที่ได้รับยกเว้นวีซ่าเวียดนาม ” เพื่อให้ทราบว่าท่านต้องมีวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเวียดนามหรือไม่

ผู้เดินทางที่ต้องการขอวีซ่าเวียดนาม ด้านล่างเป็นวิธีการยื่นขอวีซ่าเวียดนาม

ทางเลือกที่ 1: ยื่นออนไลน์สำหรับ e-VISA หรือเพื่อรับวีซ่า On Arrival ที่สนามบินในเวียดนาม

บริษัทนำเที่ยวในเวียดนามส่วนใหญ่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองเพื่อให้บริการ e-VISA หรือวีซ่า On Arrival ท่านสามารถจ้างให้บริษัทเหล่านี้จัดการขอหนังสืออนุมัติวีซ่าจากกรมตรวจคนเข้าเมืองของเวียดนามเพื่อรับวีซ่า On Arrival หรือ e-VISA ได้ บริษัทนำเที่ยวของท่านจะดูแลการยื่นวีซ่าของท่านเพื่อให้ได้หนังสืออนุมัติวีซ่าและส่งให้ท่านทางอีเมล จากนั้นท่านสามารถพิมพ์สำเนาเพื่อแสดงก่อนขึ้นเครื่องและเพื่อรับวีซ่า On Arrival เมื่อเดินทางถึงเวียดนาม

เมื่อท่านเดินทางถึงสนามบินนานาชาติเวียดนาม ท่านจะเห็นสำนักงานที่ออกวีซ่า On Arrival ตั้งอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์ควบคุมหนังสือเดินทาง ให้ท่านไปที่นั่นและยื่น: หนังสือเดินทางของท่าน (หรือเอกสารอนุญาตการเดินทาง) + หนังสืออนุมัติวีซ่า On Arrival + แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าเวียดนาม  จากนั้นรอให้เจ้าหน้าที่เรียกเพื่อชำระค่าธรรมเนียมประทับตราและรับหนังสือเดินทางที่มีวีซ่าด้านใน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาอ่าน “รับวีซ่า On Arrival เวียดนามได้ที่ไหน

ท่านสามารถยื่นขอวีซ่ากับเราที่เว็บไซต์ www.visavietnam.in,th ด้วยราคาที่ดีที่สุด (เริ่มต้น US$8)พร้อมรับประกันความพึงพอใจ 100% หรือการันตีการคืนเงิน

ทางเลือกที่ 2: ยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าที่สถานทูตหรือสถานกงสุลเวียดนามในประเทศไทย

ผู้เดินทางสามารถยื่นขอวีซ่าเข้าเวียดนามได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลที่สาม/บริษัทตัวแทนยื่นขอวีซ่าแทน เอกสารที่ต้องใช้ยื่นวีซ่าที่สถานทูตเวียดนาม ซึ่งใช้ได้กับวีซ่าทุกประเภท มีดังนี้:

– หนังสือเดินทางฉบับจริงที่มีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่า วันที่หมดอายุของหนังสือเดินทางต้องอย่างน้อย 6 เดือนก่อนถึงวันกำหนดเดินทางถึงเวียดนาม

– กรอกแบบฟอร์มยื่นวีซ่าและสำเนาหนังสือเดินทาง ท่านสามารถรับแบบฟอร์มได้ที่เคาน์เตอร์กงสุลของสถานทูตหรือพิมพ์ออกมาจากลิงค์ดังต่อไปนี้

– รูปภาพขนาดเดียวกับหนังสือเดินทางจำนวน 1 รูป พร้อมเย็บติดหรือติดกาวเข้ากับแบบฟอร์มยื่นขอวีซ่า

– หนังสืออนุมัติจากผู้มีอำนาจในกรมตรวจคนเข้าเมืองหรือกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม

ผู้ยื่นวีซ่าควรชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นเงินสดและเป็นเงินบาท สำหรับค่าธรรมเนียมปรับปรุงใหม่ ข้อกำหนด และเอกสารที่ต้องใช้ กรุณาติดต่อที่แผนกวีซ่าของสถานทูต

สถานทูตเวียดนามในประเทศไทยสัญชาติไทยต้องมีวีซ่าเข้าเวียดนามหรือไม่

 • สำนักงานสถานทูต: 83/1 ถนนวิทยุ ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
 • โทร: 0-2251-5836-8/ 0-2251-7202/ 0-2251-3552
 • แฟ็กซ์: 0-2251-7201
 • อีเมล: vnemb.th@mofa.gov.vn
 • เว็บไซต์: www.vietnamembassy-thailand.org

สถานกงสุลใหญ่เวียดนามในประเทศไทย

 • ที่อยู่: 65/6 ถนนชาตะผดุง จ. ขอนแก่น 40000 ประเทศไทย
 • โทรศัพท์: 242 190
 • แฟ็กซ์: 241 154
 • รหัส: 00-66-043
 • อีเมล: konkaen.th@mofa.gov.vn
 • เว็บไซต์: www.vietnamconsulate-khonkaen.org
YOU MIGHT BE INTERESTED

เนื่องจากประเทศไทยมีสถานทูตเวียดนาม ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ทำให้การขอวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมายังเวียดนามเป็นเรื่องง่ายโดยการเดินทางไปยังที่ตั้งสถานทูตและยื่นขอวีซ่าที่นั่น สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปสถานทูตเวียดนามเพื่อยื่นวีซ่า ต้องนำหนังสือเดินทางฉบับจริง รูปภาพขนาดเดียวกับรูปภาพในหนังสือเดินทาง และแบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าที่กรอกและลงนามแล้ว พร้อมทั้งเงินค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่า ระยะเวลาดำเนินการอยู่ที่ประมาณ 4 ถึง 5 วันทำการ

Visit this link on mobile
เริ่มต้นเพียง 8 USD/ท่าน
ไม่มีความเสี่ยง:
รับประกันการคืนเงิน 100%
ไม่ยุ่งยาก:
ไม่ต้องหนังสือเดินทางไป ไม่ต้องต่อคิวที่สถานทูต
รวดเร็ว:
ระยะเวลาดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง
เข้าถึงได้:
ออนไลน์ 100% ส่งและรับทางอีเมล
ยื่นวีซ่า On Arrival เวียดนาม