วีซ่า On Arrival เวียดนามทำงานอย่างไร?

e-VISA | กระบวนการขอวีซ่า On Arrival เวียดนาม
 1
การสมัครออนไลน์
กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าทางออนไลน์
ชำระด้วยบัตรเครดิตหรือ PayPal
 2
ส่งหนังสืออนุมัติวีซ่าทางอีเมล
รับหนังสืออนุมัติวีซ่าของท่านทางอีเมล
ดาวน์โหลดและพิมพ์สำเนา
 3
การเข้าเวียดนาม
แสดงหนังสืออนุมัติวีซ่าที่เคาน์เตอร์วีซ่าหลังเครื่องลงจอด
รับการประทับตราวีซ่าของท่านบนหนังสือเดินทาง
ยื่นขอหนังสืออนุมัติวีซ่า
และรับวีซ่า On Arrival ของท่าน
ระยะเวลาในการขออนุมัติวีซ่า วันจันทร์ถึงวันศุกร์ | 07:00 – 11:00 นาฬิกา | 13:00 – 16:00 นาฬิกา (GMT+7)

เวลาดำเนินการมาตรฐาน: 24-48 ชั่วโมง
เร่งเวลาดำเนินการภายใน 8 ชั่วโมงทำการ: +$15/ท่าน
เร่งเวลาดำเนินการภายใน 4 ชั่วโมงทำการ: +$20/ท่าน
เร่งเวลาดำเนินการภายใน 2 ชั่วโมงทำการ: +$80/ท่าน
เร่งเวลาดำเนินการในระหว่างวันสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ: ยืนยันผ่านทางอีเมล ($180 – $200)/ท่าน

โปรดทราบ!
ปัจจุบันวีซ่า On Arrival เวียดนามออกให้เฉพาะกับผู้ที่เดินทางเข้าเวียดนามด้วยเครื่องบินผ่านสนามบินนานาชาติเตินเซินเญิ้ตในโฮจิมินห์ซิตี้ | สนามบินนานาชาตินอยไบในกรุงฮานอย | สนามบินนานาชาติดานังในเมืองดานัง | สนามบินนานาชาติกามรัญในเมืองญาจาง

เมื่อเดินทางถึงสนามบินนานาชาติเวียดนามตามที่ระบุไว้ในรายการ ท่านต้องสามารถแสดงเอกสารทั้งหมดที่ทางการร้องขอ:
✔ หนังสือเดินทาง / เอกสารการเดินทาง
✔ หนังสืออนุมัติวีซ่า (ยื่นออนไลน์กับเราเพื่อรับหนังสืออนุมัติวีซ่า)
✔ แบบฟอร์มการเข้าและออกที่กรอกและลงนามแล้ว (ดาวน์โหลดที่นี่)
✔ เงินสดสำหรับค่าธรรมเนียมประทับตราวีซ่า: $25 สำหรับวีซ่าเข้าออกครั้งเดียว (1-3 เดือน) | $50 สำหรับวีซ่าเข้าออกหลายครั้ง (1-3 เดือน) | $95 สำหรับวีซ่าระยะเวลา 6 เดือน | $135 สำหรับวีซ่าระยะเวลา 1 ปี

สิ่งที่ต้องทำก่อนเดินทางเข้าเวียดนาม อย่าลืมหนังสืออนุมัติวีซ่าของท่านเพื่อรับวีซ่า On Arrival เวียดนามและดำเนินการดังต่อไปนี้:

✔ พิมพ์สำเนาของหนังสืออนุมัติวีซ่าก่อนออกเดินทาง
✔ ตรวจสอบหนังสืออนุมัติวีซ่าของท่านอย่างรอบคอบและขอให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องหากมีข้อผิดพลาด
✔ นำสำเนาหนังสืออนุมัติวีซ่าแสดงก่อนขึ้นเครื่องและใช้เพื่อรับวีซ่า On Arrival ก่อนเดินทางเข้าประเทศ
✔ กรอกและลงนามในแบบฟอร์มนี้เพื่อประหยัดเวลาเมื่อเดินทางถึง (ดาวน์โหลดที่นี่)
✔ สำหรับบริการเสริม โปรดอย่าลืมยืนยันรายละเอียดเที่ยวบินผ่านทางอีเมล (วีซ่า On Arrival ช่องทางเร่งด่วนรับแบบ VIP)

สิ่งที่ต้องทำเมื่อเดินทางถึงเวียดนาม เมื่อเดินทางถึงอาคารผู้โดยสารสนามบิน ท่านจะเห็นลูกศรนำท่านไปยังสำนักงานออกวีซ่า (เรียกอีกชื่อว่าวีซ่าหลังเครื่องลงจอดหรือวีซ่า On Arrival)

✔ ที่สำนักงานออกวีซ่า ยื่น: หนังสืออนุมัติวีซ่า + หนังสือเดินทาง + แบบฟอร์มวีซ่า (ที่กรอกและติดรูปภาพแล้ว)
✔ รอเรียกเพื่อชำระค่าธรรมเนียมประทับตราวีซ่า ($25 สำหรับวีซ่าเข้าออกครั้งเดียว (1-3 เดือน) | $50 สำหรับวีซ่าการเข้าออกหลายครั้ง (1-3 เดือน) | $95 สำหรับวีซ่าระยะเวลา 6 เดือน | $135 สำหรับวีซ่าระยะเวลา 1 ปี)
✔ รอเพื่อรับหนังสือเดินทางที่มีวีซ่าอยู่ด้านใน
✔ โปรดอย่าลืมตรวจสอบวีซ่าของท่านอย่างรอบคอบก่อนออกจากบริเวณ เนื่องจากท่านจะไม่มีโอกาสขอให้แก้ไขวีซ่าได้หลังออกจากบริเวณควบคุมหนังสือเดินทางแล้ว

พนักงานของเราจะดำเนินการขั้นตอนข้างต้นสำหรับท่านหากท่านขอบริการเสริม: วีซ่า On Arrival ช่องทางเร่งด่วนรับแบบ VIP

ข้อมูลพื้นฐานในการขอวีซ่า On Arrival เวียดนาม 1- หนังสือเดินทางต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนก่อนวันเดินทางเข้าเวียดนามและต้องตรงกับรายละเอียดในหนังสืออนุมัติวีซ่า

2- ในกรณีที่ถือสองสัญชาติ กรุณาเลือกประเทศตามเอกสาร/หนังสือเดินทางที่ท่านต้องการใช้สำหรับเดินทางเข้าเวียดนาม

3- ผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการและหนังสือเดินทางบริการ หรือหนังสือเดินทางขององค์การสหประชาชาติ ต้องยื่นขอวีซ่าที่สถานทูต

4- เด็กที่รวมอยู่ในหนังสือเดินทางของบิดาหรือมารดาต้องยื่นขอทำหนังสืออนุมัติวีซ่าทางออนไลน์เพื่อขอวีซ่า On Arrival ด้วยเช่นกัน

5- ต้องกรอกแบบฟอร์มในการขอวีซ่าออนไลน์อย่างถูกต้อง ข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มต้องตรงกับข้อมูลในหนังสือเดินทาง ข้อมูลที่ท่านให้จะถูกตรวจสอบที่จุดผ่านชายแดนของเวียดนาม หากท่านให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง e-VISA หรือวีซ่า On Arrival ของท่านจะเป็นโมฆะและท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเวียดนาม

6- ผู้ยื่นขอวีซ่าไม่ควรออกเดินทางก่อนวันกำหนดเดินทางถึงที่ระบุอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน หรือไม่ควรเสี่ยงเดินทางโดยที่ยังไม่ได้รับหนังสืออนุมัติวีซ่า ผู้ยื่นวีซ่าที่ไม่เคารพคำแนะนำดังกล่าวจะถูกส่งกลับ

7- เมื่อเดินทางถึงสนามบินนานาชาติเวียดนามตามที่ระบุไว้ในรายการ ท่านต้องสามารถแสดงเอกสารทั้งหมดที่ทางการร้องขอ:
✔ หนังสือเดินทาง / เอกสารการเดินทาง
หนังสืออนุมัติวีซ่า (ยื่นขอหนังสืออนุมัติวีซ่าออนไลน์)
✔ แบบฟอร์มการเข้าและออกที่กรอกและลงนามแล้ว (ดาวน์โหลดที่นี่)
✔ เงินสดสำหรับค่าธรรมเนียมประทับตราวีซ่า: $25 สำหรับวีซ่าเข้าครั้งเดียว (1-3 เดือน) | $50 สำหรับวีซ่าการเข้าหลายครั้ง (1-3 เดือน)

8- บางประเทศได้รับการยกเว้นวีซ่าภายใต้สัญญาเอกภาคีหรือทวิภาคีกับประเทศเวียดนาม กรุณาตรวจสอบ รายชื่อประเทศที่ได้รับยกเว้น ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า

9- ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไนจีเรียไม่สามารถขอ E-VISA หรือวีซ่า On Arrival เวียดนามได้ ต้องทำการติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลเวียดนามเพื่อยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทางเข้าประเทศเวียดนาม