April 13, 2017
วีซ่าเวียดนาม

วิธีการขอวีซ่าเวียดนามจากประเทศไทย

สัญชาติไทยไม่ต้องขอวีซ่าเวียดนามหากพำนักน้อยกว่า 30 วัน สัญชาติไทยต้องขอวีซ่าในกรณีที่อยู่ในเวียดนามเกิน 30 วัน

ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศเวียดนาม ยกเว้นสัญชาติของประเทศที่ได้รับยกเว้นวีซ่าหากพำนักในระยะเวลาสั้น ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศเวียดนาม กรุณาดู รายชื่อประเทศที่ได้รับยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยว สำหรับการพำนักในระยะสั้น

ขอวีซ่าเวียดนามจากประเทศไทยอย่างไร?

มี 2 วิธีด้วยกันสำหรับการขอวีซ่าเวียดนาม: 1/ ขอ e-VISA หรือวีซ่า On Arrival ที่สนามบินนานาชาติเวียดนามด้วยการจัดการโดยบริษัทนำเที่ยวในเวียดนาม หรือ 2/ ยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตเวียดนามในกรุงเทพฯ

1/ ขอ e-VISA หรือวีซ่า On Arrival (VOA) ได้อย่างไร?

ในการขอ e-VISA หรือวีซ่า On Arrival ที่สนามบินนานาชาติปลายทางที่ท่านเดินทางถึงในเวียดนาม ท่านต้องจ้างให้บริษัทนำเที่ยวในเวียดนามดำเนินการขอหนังสืออนุมัติวีซ่าจากกรมตรวจคนเข้าเมืองของเวียดนาม ซึ่งหนังสือดังกล่าวเป็นหนังสือที่ให้ท่านรับวีซ่า On Arrival ได้ บริษัทนำเที่ยวจะปฏิบัติตามกระบวนการของกรมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอหนังสืออนุมัติ e-VISA หรือวีซ่า On Arrival จากนั้นจะส่งหนังสืออนุมัติให้ท่านทางอีเมล ท่านเพียงแค่พิมพ์สำเนาของหนังสือดังกล่าวเพื่อแสดงก่อนขึ้นเครื่องและเพื่อรับวีซ่า On Arrival ของท่าน

เมื่อท่านเดินทางถึงสนามบินนานาชาติเวียดนาม ท่านจะเห็นสำนักงานที่ออกวีซ่า On Arrival ตั้งอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์ควบคุมหนังสือเดินทาง ให้ท่านไปที่นั่นและยื่น: หนังสือเดินทางของท่าน + หนังสืออนุมัติ e-VISA หรือวีซ่า On Arrival + แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าเวียดนาม  จากนั้นรอให้เจ้าหน้าที่เรียกเพื่อชำระค่าธรรมเนียมประทับตราและรับหนังสือเดินทางที่มีวีซ่าด้านใน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่าน “รับวีซ่า On Arrival เวียดนามได้ที่ไหน

ลองใช้บริการขอวีซ่าของเราที่เว็บไซต์ www.visavietnam.in.th – เริ่มต้นเพียง US$8 พร้อมรับประกันความพึงพอใจ 100% หรือยืนยันการคืนเงิน

2/ จะยื่นขอวีซ่าเวียดนามที่สถานทูตเวียดนามในกรุงเทพฯได้อย่างไร?

ผู้เดินทางสามารถยื่นขอวีซ่าเข้าเวียดนามได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลที่สาม/บริษัทตัวแทนยื่นขอวีซ่าแทน เอกสารที่ต้องใช้ยื่นวีซ่าที่สถานทูตเวียดนาม ซึ่งใช้ได้กับวีซ่าทุกประเภท มีดังนี้:

– หนังสือเดินทางฉบับจริงที่มีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่า วันที่หมดอายุของหนังสือเดินทางต้องอย่างน้อย 6 เดือนก่อนถึงวันกำหนดเดินทางถึงเวียดนาม

– กรอกแบบฟอร์มยื่นวีซ่าและสำเนาหนังสือเดินทาง ท่านสามารถรับแบบฟอร์มได้ที่เคาน์เตอร์กงสุลของสถานทูตหรือพิมพ์ออกมาจากลิงค์ดังต่อไปนี้

– รูปภาพขนาดเดียวกับหนังสือเดินทางจำนวน 1 รูป พร้อมเย็บติดหรือติดกาวเข้ากับแบบฟอร์มยื่นขอวีซ่า

– หนังสืออนุมัติจากผู้มีอำนาจในกรมตรวจคนเข้าเมืองหรือกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม

ผู้ยื่นวีซ่าควรชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นเงินสดและเป็นเงินบาท สำหรับค่าธรรมเนียมปรับปรุงใหม่ ข้อกำหนด และเอกสารที่ต้องใช้ กรุณาติดต่อที่แผนกวีซ่าของสถานทูต

สถานทูตเวียดนามในประเทศไทยวิธีการขอวีซ่าเวียดนามจากประเทศไทย

  • สำนักงานสถานทูต: 83/1 ถนนวิทยุ ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
  • โทร: 0-2251-5836-8/ 0-2251-7202/ 0-2251-3552        แฟ็กซ์: 0-2251-7201
  • อีเมล: vnemb.th@mofa.gov.vn        เว็บไซต์: www.vietnamembassy-thailand.org

เวลาทำการกงสุล: วันจันทร์ถึงวันศุกร์

– เช้า: 9:00 – 11:30 นาฬิกา

– บ่าย: 14:00 – 16:30 นาฬิกา

วีซ่าท่องเที่ยว (เคาน์เตอร์หมายเลข 1):

– ยื่นวีซ่า:  9:00 – 11:30, 14:00 – 16:00 นาฬิกา

– รับวีซ่า:  16:00 – 17:00 นาฬิกา

YOU MIGHT BE INTERESTED

เนื่องจากเป็นพลเมืองของประเทศในสมาชิกอาเซียน (ASEAN) สัญชาติไทยสามารถพำนักในเวียดนามได้ 30 วันโดยไม่ต้องมีวีซ่า หากต้องการพำนักเป็นระยะเวลานานกว่า 30 วัน ต้องยื่นขอวีซ่าในการเข้าประเทศเวียดนาม พลเมืองประเทศอื่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทย กรุณาอ่าน “รายชื่อประเทศที่ได้รับยกเว้นวีซ่าเวียดนาม ” เพื่อให้ทราบว่าท่านต้องมีวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเวียดนามหรือไม่ ผู้เดินทางที่ต้องการขอวีซ่าเวียดนาม ด้านล่างเป็นวิธีการยื่นขอวีซ่าเวียดนาม

เนื่องจากประเทศไทยมีสถานทูตเวียดนาม ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ทำให้การขอวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมายังเวียดนามเป็นเรื่องง่ายโดยการเดินทางไปยังที่ตั้งสถานทูตและยื่นขอวีซ่าที่นั่น สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปสถานทูตเวียดนามเพื่อยื่นวีซ่า ต้องนำหนังสือเดินทางฉบับจริง รูปภาพขนาดเดียวกับรูปภาพในหนังสือเดินทาง และแบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าที่กรอกและลงนามแล้ว พร้อมทั้งเงินค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่า ระยะเวลาดำเนินการอยู่ที่ประมาณ 4 ถึง 5 วันทำการ

Visit this link on mobile
เริ่มต้นเพียง 8 USD/ท่าน
ไม่มีความเสี่ยง:
รับประกันการคืนเงิน 100%
ไม่ยุ่งยาก:
ไม่ต้องหนังสือเดินทางไป ไม่ต้องต่อคิวที่สถานทูต
รวดเร็ว:
ระยะเวลาดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง
เข้าถึงได้:
ออนไลน์ 100% ส่งและรับทางอีเมล
ยื่นวีซ่า On Arrival เวียดนาม