รายชื่อประเทศที่ได้รับยกเว้นวีซ่าเวียดนาม

ผู้ถือสัญชาติของประเทศที่ระบุดังด้านล่างนี้และถือหนังสือเดินทางทั่วไป จะได้รับการยกเว้นวีซ่าเวียดนาม

ผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการและหนังสือเดินทางบริการ หรือหนังสือเดินทางขององค์การสหประชาชาติ ต้องยื่นขอวีซ่าที่สถานทูต

ประเทศ ช่วงเวลา
บรูไนและเมียนม่า ✔ ได้รับยกเว้นวีซ่าเวียดนามโดยให้พำนักได้ไม่เกิน 14 วัน
เบลารุส, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, นอร์เวย์, รัสเซีย, สเปน, สวีเดน และสหราชอาณาจักร ✔ ได้รับยกเว้นวีซ่าเวียดนามโดยให้พำนักได้ไม่เกิน 15 วัน
เงื่อนไข: วันที่เดินทางเข้าต้องห่างจากวันที่เดินทางออกครั้งล่าสุดอย่างน้อย 30 วัน ไม่เช่นนั้นผู้เดินทางต้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าเวียดนาม
ฟิลิปปินส์ ✔ ได้รับยกเว้นวีซ่าเวียดนามโดยให้พำนักได้ไม่เกิน 21 วัน
กัมพูชา, อินโดนีเซีย, คาซัคสถาน, ลาว, มาเลเซีย, สิงคโปร์ และไทย ✔ ได้รับยกเว้นวีซ่าเวียดนามโดยให้พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน
ฟรีวีซ่าเวียดนามสำหรับเกาะฟู้โกว๊ก ✔ ได้รับยกเว้นวีซ่าเวียดนามโดยให้พำนักได้ไม่เกิน 15 วัน
เงื่อนไข: พำนักที่เกาะฟู้โกว๊กเท่านั้น
ฟรีวีซ่าสำหรับผู้ถือบัตรการเดินทางเพื่อธุรกิจของ APEC ✔ ได้รับยกเว้นวีซ่าเวียดนามโดยให้พำนักได้ไม่เกิน 90 วัน