ตรวจสอบสถานะ
ง่าย ๆ เพียงใส่ ID คำสั่งยื่นขอวีซ่าและอีเมลที่ท่านใช้เพื่อลงทะเบียนในช่องด้านล่างและตรวจสอบสถานะของหนังสืออนุมัติวีซ่าของท่าน
เราจะไม่เปิดเผยอีเมลของท่านหรือส่งอีเมลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านก่อน