ดาวน์โหลด

✔ นอกจากการยื่นออนไลน์แล้ว ท่านยังสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นวีซ่าได้ที่นี่ จากนั้นกรอกและส่งมายัง info@visavietnam.in.th เพื่อขอหนังสืออนุมัติวีซ่า

เพื่อประหยัดเวลาเมื่อท่านเดินทางมาถึง ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเข้าและออกประเทศได้ที่นี่ กรอกและลงนามพร้อมติดรูปขนาดเดียวกับรูปในหนังสือเดินทางล่วงหน้า

✔ หรือสามารถส่งอีเมลมาหาเราที่ info@visavietnam.in.th เพื่อขอแบบฟอร์มหากการดาวน์โหลดนั้นล่าช้าเกินไป

แบบฟอร์มในการยื่นวีซ่าที่สถานทูตหรือสถานกงสุลของเวียดนาม

ในกรณีที่ท่านต้องการดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตหรือสถานกงสุลของเวียดนาม กรุณาดูที่ด้านล่างและคลิ๊กดาวน์โหลด ท่านควรปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือสถานกงสุลก่อนล่วงหน้าเพื่อทราบข้อกำหนดและค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ากับทางสถานทูตหรือสถานกงสุล รายละเอียดการติดต่อมีอยู่ในแบบฟอร์ม

เริ่มต้นเพียง 8 USD/ท่าน
ไม่มีความเสี่ยง:
รับประกันการคืนเงิน 100%
ไม่ยุ่งยาก:
ไม่ต้องหนังสือเดินทางไป ไม่ต้องต่อคิวที่สถานทูต
รวดเร็ว:
ระยะเวลาดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง
เข้าถึงได้:
ออนไลน์ 100% ส่งและรับทางอีเมล
ยื่นวีซ่า On Arrival เวียดนาม