April 13, 2017
วีซ่าเวียดนาม

ข้อมูลบางประการและขั้นตอนการขอวีซ่าที่สถานทูตเวียดนามในประเทศไทย

เนื่องจากประเทศไทยมีสถานทูตเวียดนาม ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ทำให้การขอวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมายังเวียดนามเป็นเรื่องง่ายโดยการเดินทางไปยังที่ตั้งสถานทูตและยื่นขอวีซ่าที่นั่น

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปสถานทูตเวียดนามเพื่อยื่นวีซ่า ต้องนำหนังสือเดินทางฉบับจริง รูปภาพขนาดเดียวกับรูปภาพในหนังสือเดินทาง และแบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าที่กรอกและลงนามแล้ว พร้อมทั้งเงินค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่า ระยะเวลาดำเนินการอยู่ที่ประมาณ 4 ถึง 5 วันทำการ

เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากและความอึดอัดใจที่อาจเกิดขึ้นในขณะยื่นวีซ่าเวียดนาม คุณควรติดต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตก่อนล่วงหน้าเพื่อให้ทราบข้อมูลและข้อกำหนดในการยื่นขอวีซ่า ข้อมูลติดต่อสถานทูตและสถานกงสุลเวียดนามในประเทศไทยมีดังนี้:

สถานทูตเวียดนามในประเทศไทยข้อมูลบางประการและขั้นตอนการขอวีซ่าที่สถานทูตเวียดนามในประเทศไทย

ที่อยู่: สำนักงานสถานทูต: 83/1 ถนนวิทยุ ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

โทร: 0-2251-5836-8/ 0-2251-7202/ 0-2251-3552
แฟ็กซ์: 0-2251-7201

อีเมล: vnemb.th@mofa.gov.vn

เว็บไซต์: www.vietnamembassy-thailand.org

สถานกงสุลใหญ่เวียดนามในประเทศไทย

 ที่อยู่: 65/6 ถนนชาตะผดุง จ. ขอนแก่น 40000 ประเทศไทย

โทรศัพท์: 242 190

แฟ็กซ์: 242 190

รหัส: 00-66-043

อีเมล : konkaen.th@mofa.gov.vn

เว็บไซต์: www.vietnamconsulate-khonkaen.org

มีทางอื่นที่ทำให้ได้วีซ่าเวียดนามโดยที่ไม่ต้องไปที่สถานทูตหรือสถานกงสุลเวียดนามหรือไม่? มี คุณควรยื่นขอวีซ่าออนไลน์สำหรับ e-VISA หรือวีซ่า On Arrival

ในการยื่นขอหนังสืออนุมัติวีซ่าก่อน คุณต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ www.visavietnam.in.th เพื่อกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และชำระค่าบริการให้กับเจ้าของเว็บไซต์เพื่อให้ดำเนินการขอหนังสืออนุมัติวีซ่าล่วงหน้ากับทางผู้สนับสนุน หลังชำระเงิน กรุณาตรวจสอบการยืนยันพร้อมระยะเวลาที่คาดหมายในการรับหนังสืออนุมัติทางอีเมล หนังสือนี้จะเป็นการอนุญาตให้ท่านเดินทางเข้าเวียดนามทางอากาศ หากท่านไม่มีหนังสือนี้ ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าเวียดนาม

เมื่อท่านเดินทางถึงสนามบิน ท่านต้องแสดง: หนังสือเดินทางไทยฉบับจริง รูปภาพขนาดเดียวกับรูปภาพในหนังสือเดินทางที่ติดเข้ากับแบบฟอร์มการเข้าประเทศ หนึ่งรูป หนังสืออนุมัติวีซ่า และเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐสำหรับค่าธรรมเนียมประทับตราวีซ่า

ข้อความที่เป็นประโยชน์ในการขอวีซ่า On Arrival

คุณควรตรวจสอบว่าหนังสือเดินทางของท่านยังมีวันใช้งานตามข้อกำหนดก่อนออกเดินทางมายังเวียดนามหรือไม่ โดยหนังสือเดินทางควรมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนและมีหน้าว่างเพื่อการประทับตราวีซ่าสองหน้าหรือมากกว่านั้น

ตรวจสอบหนังสืออนุมัติที่ได้รับอย่างถี่ถ้วน หากมีข้อผิดพลาดอยู่บนหนังสือดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เราทราบทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าประเทศเมื่อท่านเดินทางมาถึงสนามบินในเวียดนาม ไม่อย่างนั้นท่านจะถูกบังคับให้ยื่นขอหนังสืออนุมัติวีซ่าใหม่หากมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไข

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศเวียดนามโดยเร่งด่วน ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าแบบเร่งด่วนได้ทางออนไลน์โดยจะใช้เวลาหนึ่งวันทำการหรือประมาณสองสามชั่วโมงในการรับหนังสืออนุมัติวีซ่า ค่าใช้จ่ายสำหรับวีซ่าเร่งด่วนนี้สูงกว่าแบบทั่วไปเล็กน้อย หากท่านประสบปัญหาในการรับหนังสืออนุมัติวีซ่าหรือต้องการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดที่ท่านพบบนหนังสืออนุมัติวีซ่า กรุณาติดต่อเราที่ info@visavietnam.in.th เพื่อการช่วยเหลือที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

YOU MIGHT BE INTERESTED
Visit this link on mobile
เริ่มต้นเพียง 8 USD/ท่าน
ไม่มีความเสี่ยง:
รับประกันการคืนเงิน 100%
ไม่ยุ่งยาก:
ไม่ต้องหนังสือเดินทางไป ไม่ต้องต่อคิวที่สถานทูต
รวดเร็ว:
ระยะเวลาดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง
เข้าถึงได้:
ออนไลน์ 100% ส่งและรับทางอีเมล
ยื่นวีซ่า On Arrival เวียดนาม